Our Medicos of the year 2020 – 2021

Our Medicos of the year – 2021


JANNATHUL FARHANA
Govt. Medical College, Tirunelveli
M.B.B.SARAVINDH SRIRAM PON
Govt. Medical College, Virudhunagar
M.B.B.SDHARUN S
Govt Medical College, Thanjavur
M.B.B.SARUNACHALAM G
Govt. Medical College, Trichy
M.B.B.SRUBA DHARSHINI B
Thoothukudi Medical College, Thoothukudi
M.B.B.SPALANI VELAYUTHAM M
Karpaga Vinayaga Institute of Medical Sciences, Coimbatore
M.B.B.SNISHONI SAVISHA J
Karpagam Medical College, Coimbatore
M.B.B.SINKITHA JUBAL M
Vinayaka Medical College, Salem
M.B.B.SCATHERINE STELLA A
Sree Lakshmi Narayana Institute of Medical Sciences, Pondicherry
M.B.B.SAGNES STELLA J
Sree Lakshmi Narayana Institute of Medical Sciences, Pondicherry
M.B.B.SJOSEPH SAMRAJ J
Sree Lakshmi Narayana Institute of Medical Sciences, Pondicherry
M.B.B.SJENIFFER JOSE I
Vinayaka Missions Medical College, Salem
M.B.B.SAMIRTHA VARSHINI M
Shri Sathya Sai Medical College, Chennai
M.B.B.SJENIS ANTONY RAJA J
Christian Medical College, Vellore
M.B.B.SABINAYA ROSE S
Meenakshi Ammal Dental College, Chennai
B.D.SGOPIKA M K
SREE LAKSHMI NARAYANAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, PONDICHERRY
M.B.B.S